คลิป VDO

มุ่งพัฒนาคน แบบรูปธรรม ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ (Activity Based Learning)


Mindfulness@Life ปรับฐานรากชีวิต เปลี่ยนฐานคิดอย่างสมดุล


ขายอย่างไรให้คนเชื่อ...ด้วยเทคนิคไลฟ์โค้ช


Life Coach ที่คนอย่างคุณก็เป็นได้


ความสำเร็จ...ไม่ต้องรอให้เป็นผู้ใหญ่


เมื่อลูกค้ากลับมาใช้บริการ อะไรบ้างคือสิ่งที่ต้อง Check list !


ลูกค้าบางตา...จะค้าขายอย่างไรดี


ขายสินค้าแบบไหน ให้โดนใจยุค New Normal


การตลาดยุคใหม่ เอาใจคนขี้เบื่อ !


อยู่อย่างไรเมื่อได้เดือนละ 5,000


แน่ใจนะ...ว่าคุณไม่ใช่จุดอ่อนขององค์กร


ทุกบริษัท ทุกองค์กรอบรมแต่ภาวะผู้นำ...ไม่เห็นมีภาวะผู้ตาม


life skills ทักษะชีวิต ที่หลายองค์กรลืมให้ความสำคัญ


ทุกบริษัท ทุกองค์กรอบรมแต่ภาวะผู้นำ...ไม่เห็นมีภาวะผู้ตาม


life skills ทักษะชีวิต ที่หลายองค์กรลืมให้ความสำคัญ


ขอ 4 อย่างก่อนตัดสินใจช่วงวิกฤตนี้


New normal กำลังมา...จะพัฒนาธุรกิจอย่างไร


Checklist ธุรกิจ...วิกฤตนี้ต้องไปต่อ


Afraid of COVID-19, but business must be manged


ยุค AI จะยิ่งใหญ่แค่ไหน การพัฒนาคนก็ยิ่งใหญ่มากเป็นทวีคูณ