ประวัติวิทยากร

อาจารย์รณพรหม ชุนงาม

COACH

ดร.ธีจุฑา ประสาทแก้ว

COACH