ผลงานที่ผ่านมา

สูตรสำเร็จ Team Building ในยุคนี้ คือ Activity Based Learning เท่านั้น!!

CIGNA : ทีมเวิร์คที่ทรงพลัง A POWER OF CONSERVE

TOSHIBA : Team Building For Middle Management

CENTRUE : หลักสูตร CENTURE SMART VALUE

HUAWEI : SEA NTD TEAM BUILDING

BRIDGESTONE : CFT TEAM BUILDING ACTIVITY 2018