หลักสูตร online


กลยุทธ์การสอน ยุค New Normal


ครูพันธุ์ใหม่...เข้าใจ วัยฮอร์โมน

เข้าทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่ 10.00 - 15.00 น. ขอบพระคุณทุกท่านที่ใหความสนใจในหลักสูตรครับ

ครูพันธุ์ใหม่...เข้าใจ วัยฮอร์โมน

ตอน...สอนอย่างไรให้ WOW !!!

เหตุผลที่คุณไม่ควรพลาดหลักสูตรนี้?

  • เข้าใจ Generation เข้าถึงวัย Hormone
  • New Normal จุดเปลี่ยนการเรียนการสอน
  • 5 ยุทธวิธีสร้างความ Wow สำหรับการเรียนการสอน ศตวรรษที่ 21
  • คุ้ม!! จากราคาปกติ 599.- เหลือเพียง 299.- เท่านั้น
  • คุณจะได้รับ Certificate หลังเรียนจบหลักสูตร (ช่วยอัพโปรไฟล์เพิ่มความน่าเชื่อถือในด้านความรู้และความมั่นใจในตัวคุณ)